background
联系我们

 
        通讯地址:江西省南昌市双港东大街168号

                江西财经大学当代财经杂志社

      邮政编码:330013

      联系电话:

 0791-83816610(江西财经大学学报编辑部、稿件查询)

 0791-83816904(当代财经编辑部)

 0791-83816907(办公室) 

      电子信箱:cfe@jxufe.edu.cn


联系我们 | 管理登录
当 代 财 经 杂 志 社
地址:江西省南昌市双港东大街168号   邮编:330013  
电话:0791-83816610(江西财经大学学报编辑部、稿件查询) 0791-83816904(当代财经编辑部)0791-83816907(办公室)
访问统计: 0